Per Karaoke

En härlig plats, en plats att trivas på!

Karaoke!
På lördag kommer Per Karaoke att hålla igång. Kom och sjung, rocka loss och ha roligt!