Ordningsregler på Östa camping

En härlig plats, en plats att trivas på!

Välkommen till Östa Camping.

Följande ordningsregler är till för alla campares trivsel.
Vi hoppas att ni ska få en trevlig och skön vistelse här på Östa Camping.

Tystnad: En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23.00 och 7.00 skall det vara tyst på campingen.

Servicehuset: För gemensam trevnad måste alla hålla rent och snyggt i servicehuset. Det är inte tillåtet för barn att leka i servicehuset. Tvätt av kläder, rensning av fisk, storkok, svamprensning mm är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att koppla in egen elektrisk utrustning. Lämna alla gemensamma utrymmen (toaletter, tvätt, duschrum, kök) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Passerkort: Passerkort erhålls i receptionen vid ankomst.

Dusch: För dusch tas det en avgift på 2,50 kronor för ca 3 minuters duschtid. Passerkortet laddas med 50 kronor av personalen i receptionen. Det man inte använder sig av får man tillbaka kontant i receptionen vid utcheckningen. Kontrollstation finns i köket i servicehuset..

Husdjur: Alla typer av husdjur ska vara kopplade och rastas utanför området. För allas trivsel skall bajspåsar användas. Det är inte tillåtet att ta in djur i servicehuset.

Grillning: Grillning får endast ske på egen grill eller på särskild anordnad plats. Öppen eld på marken är inte tillåtet. Förbrukad grillkol ska tippas i märkta kärl som finns på campingen.

Sopor: Det är sopsortering på campingen, sopor från husvagnar, tält kastas i kärl som finns bakom receptionen. Grovsopor lämnas till kommunens återvinning.

Båtar: Det är inte tillåtet att ta in båtar på campingområdet.

Campingtomten: Det är bara tillåtet att använda den egna hyrda tomten för 1 husvagn, tält, husbil, camper. Högst antal bilar är 1 st per camping tomt. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra. Se till så att gasol och el-utrustning är provad och godkänd, enligt gällande regler. Alla husvagnar ska ha separat avloppstank som töms på anvisad plats i servicehuset. Alla husvagnar, husbilar ska vara försäkrade.

Betalning: Säsong, månad och veckoplats betalas alltid i förskott.

Tid: Efter klockan 15.00 betalas ny dygnsavgift. Torpet och lilla stugan utcheckning 13.00 därefter ny avgift.

Lek: Hjälp barnen att hitta bra plats att sparka, kasta boll det är ej tillåtet bland tält och husvagnar.

Skador: Campingvärden och personal ansvarar inte för skador eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt regler.

Trafik: Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än nödvändigt. Man får bara köra på vägar ej på gräsmattor. Det är 10 km/h inne på campingområdet.

Hänsyn: De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas.

Hjärtstartare finns i receptionen.

Var rädd om naturen – den behöver ert skydd!

Välkomna önskar Dalälvens Campinggrupp AB