Brand och skyddsregler

En härlig plats, en plats att trivas på!

• Backa in husvagnen på platsen, draghandsken ska alltid vara ut mot vägen (även husbilar skall backas in).

• Det är förbjudet att göra upp eld inom området. Vid användande av engångsgrill måste man tänka på följande. Grill som står direkt på gräset är en brandrisk, grillar och/eller marschaller får ej ställas på trä. Förbrukat kol skall tömmas i plåtkärl på anvisade platser.

• Det är förbjudet att använda bensin-/dieseldrivna elverk inom området.

• Kontrollera uppvärmnings- och belysningsanordningar. Se upp med gasläckage.

• Det är förbjudet att dela eluttag med någon annan.

• Använd alltid godkända kablar.

• Undvik rökning i tält och rök aldrig i sängen/sovsäcken.

• Släckutrustning genom brandsläckare finns utplacerade över hela området.

• Om det börjar brinna, handla lugnt! Varna eller rädda din omgivning!
Larma räddningstjänsten på tfn 112. Släck eller försök begränsa branden men tänk först på din egen och andras säkerhet.